PROJEKT TRÄNA

15.02.2019 kl. 18:39
Man får alltid en nytta av att träna, TRÄNA projektet går in på sitt andra år

Stiftelsen Brummerska Hemmet erbjuder avgiftsfri och professionellt handledd motions- styrketräning för att invånarna ska kunna upprätthålla sin funktionsförmåga och må bra. Träningsverksamheten, inom projektet Träna, inleddes för 1½ år sedan och deltagarnas kondition har under den tiden tydligt förbättrats. Det är speciellt viktigt för den nyinflyttade att genast börja träna då undersökningar visar att konditionen under det första året tenderar att försämras. Då regelbunden motion ingår i de dagliga aktiviteterna i ett serviceboende kan funktionsförmågan hållas konstant, och t.o.m. förbättras. Ett led i projektet är att träningsgruppernas medlemmar lär känna varandra vilket bidrar till glad samvaro och ökad trivsel.

En god muskelkraft och balans ökar rörelseförmågan och förhindrar fallolyckor vanliga bland äldre. Motion förbättrar sömnen och ger en sund aptit som är viktig för upprätthållandet av ett gott näringstillstånd. Regelbunden information om hälsosamma levnadsvanor, främst en näringsriktig kost, ingår även i verksamheten. På de här grundstenarna vilar en god livskvalitet.

För att börja i en grupp kan du anmäla dig via Christel Harjanne.

Träningsstödet är avsett för alla svenskspråkiga äldre personer bosatta i Folkhälsans seniorenheter i Helsingfors. Det tre år långa projektet startade 1.9.2017 och finansieras av Stiftelsen Brummerska Hemmet och Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors. Folkhälsan Välfärd Ab förverkligar projektet.