Stiftelsen

Ändamål 

  • Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande
     

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål 

  • genom att erbjuda och upprätthålla  fastigheter och  lägenheter  för svenskspråkigt äldreboende  i trygg och hemlik miljö av hög kvalitet
  • genom att ensam eller tillsammans med andra aktörer utveckla serviceformer  som främjar svenskspråkiga åldringars hälsa, allmänna välmående och funktionsförmåga
  • genom att stöda projekt inom åldringsvården som strävar till att höja personalens kompetens. Vårdpersonal vid svenska äldreboenden kan även understödas  för undervisning i det svenska språket
  • genom att erbjuda inneboende aktiviteter med syfte att stöda  etablerade kulturtraditioner

 

Stiftelsen kan också bevilja medel 

  • för enskilda åldringar för att täcka boendekostnader och ersätta kostnader för hemsjukvård
  • för projekt och tillställningar med nära anknytning till äldrevård och utvecklandet av den

 

Kontakt

Charlotta Rosenlew, ordförande
charlotta.rosenlew@kolumbus.fi 
040 7206912

 

Leif Jakobsson, viceordförande
Karl Johan Tötterman, sekreterare
Johan Ehrnrooth, ekonomiansvarig
Wilhelm Brummer, styrelsemedlem
Iselin Krogerus-Therman, styrelsemedlem