Stiftelsen

Ändamål 

  • Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande
     

Verksamhetsformer

  • Stiftelsen kan upprätthålla Brummerska Hemmet för bildade, svenskspråkiga personer. Stiftelsen värnar om att boendeutrymmen uppfyller god standard och bidrar till hemlik miljö. Personalens kompetens kan stödjas genom understöd och stipendier.
  • Stiftelsen kan också dela ut medel för att stödja åldringars funktionsförmåga och upprätthållande av välmående och för utveckling av stimulerande eller hälsofrämjande aktiviteter.
  • Stiftelsen kan ekonomiskt stödja enskilda åldringars boende.
  • Stiftelsen kan delta i projekt och aktiviteter med nära anknytning till äldreomsorg och dess utvecklande. 
  • Stiftelsen kan också i övrigt idka annan verksamhet som främjar ändamålet.

 

 

 

Kontakt

Charlotta Rosenlew, ordförande
charlotta.rosenlew@kolumbus.fi 
040 7206912 (gärna sms)

 

Leif Jakobsson, viceordförande
Karl Johan Tötterman, sekreterare
Johan Ehrnrooth, ekonomiansvarig
Wilhelm Brummer, styrelsemedlem
Sari Lilius, styrelsemedlem