Projekt

Stiftelsen lägger stor vikt vid de äldres välmående.  Vi vill se ledd motion, styrketräning och mångsidig aktivitet som en del av varje åldrings vardag, oberoende av boendeform.

Som ett led av denna målsättning initierar stiftelsen Brummerska Hemmet projektet Träna.

Folkhälsan Välfärd Ab och Stiftelsen Brummerska Hemmet ingick ett avtal gällande Projekt Träna för tiden 1.5.2017-31.8.2020 där det var antecknat att efter avslutad projekttid kan Träna-modellen få en fortsättning. Inom ramen för fas två 1.9.2020-31.8.2022 beviljade BH finansiering på 45 000 euro per år för en fortsatt Träna aktivitet.

 

Avsikten med Träna är att med hjälp av handledd träning och evidenta metoder hjälpa äldre personer som omfattas av Folkhälsans boendetjänster att höja eller bibehålla funktionsförmågan. Sedan oktober 2019 har en ergoterapeut, med tilläggsutbildning i form av personal trainer och kostrådgivare, ansvarat för att förverkliga Träna.

 

Den slutrapport om projekt Träna som publicerades år 2020 visar att regelbunden balans- och styrketräning förbättrar funktionsförmågan, muskelkraften i benen samt gripkraften. Träna baserar sig fortsättningsvis på modellen som utvecklats under fas 1, d.v.s en rekommendation om inledande testning med SPPB (short physical performance batteri) och mätning av gripkraft, handledda träningar och regelbundet med sex månaders mellanrum återkommande testning med SPPB och mätning av gripkraft. (Du hittar slutrapporten genom att klicka på hemsidans logga och sedan skrolla längst ner till "på gång" och notiser

 

Inom ramen för den finansiering BH beviljat har förverkligats gruppträningar enligt Otago modellen för invånare i lägenheter i Brunakärr campus och vid Brummerska Hemmets och Kristinagårdens serviceboende. I Brunakärr har det varit 6 träningstillfällen per vecka , vid serviceboendena Brummerska Hemmet och Kristina Gården har det varit 2 träningar per vecka. Förutom deltagare på plats har även under covid 19 pandemin ett allt större antal seniorer deltagit per Teams i Brunakärr. Dessutom har invånarna i Brunakärr och vid Brummerska Hemmet inom ramen för BH:s Träna finansiering fått personliga kort till HUR träningsapparaterna inprogrammerat samt en första inledande handledning i användningen. Utanför den av BH finansierade verksamheten har invånare möjlighet med egen finansiering till individuell eller grupp PT-handledning exempelvis träningsstöd, kostrådgivning och konditionstestning.

Stiftelsen Brummerska Hemmet har beviljat finansiering om 50 000 euro/år för en fortsättning av Projekt Träna för tiden 1.9.2022-31.8.2024

Hamnade du fel: Om du hamnat på en annan sida kan du alltid komma tillbaka till hemsidan genom att klicka på vår logga och sedan skrolla längst ner för att hitta notisen.