Äldreboende

Brummerska hemmet

I Baggböle erbjuds serviceboende för 24 åldringar och resurserat serviceboende för 13 personer med minnesstörningar. Vårdverksamheten drivs av Folkhälsan Välfärd Ab.

Som en del av stiftelsens allmännyttiga verksamhet kanaliserar stiftelsen ett årligt understöd via Folkhälsan Välfärd Ab med en målsättning att stöda kulturtraditioner och välmående vid Baggbölevägen.

Här hittar du mera info om boendet Brummerska hemmet 

 

Gullkronan

Stiftelsen har lägenheter vid Mannerheimvägen 95, i Bostads Ab Gullkronan i anslutning till Folkhälsan huset. Lägenheterna erbjuder modernt boende i trygg svenskspråkig och stadslik miljö, med tillgång till den åldringsvård och service som Folkhälsan huset har att erbjuda.

Även här idkar stiftelsen allmännyttig verksamhet som gynnar åldringarnas välmående.

 

 

Kontakt

Christel Harjanne
040 7494 194
christel.harjanne@folkhalsan.fi