Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

På gång

BEVILJADE UNDERSTÖD

Bidrag för över 160 000 euro
19.11.2022 kl. 14:57

VI HAR ÖPPNAT ÅRETS ANSÖKNINGSRUNDA

Lämna in din ansökan inom oktober månad
03.10.2022 kl. 10:05

BEVILJADE UNDERSTÖD

Glädjande många ansökningar för fina projekt
16.11.2021 kl. 19:51

Stiftelsen

Stiftelsen Brummerska Hemmet har sin grund i föreningen för de gamlas väl, som grundades 1892.

Föreningens uppgift var att upprätta ett hem åt “äldre Helsingfors samhället tillhöriga, verkligt behöfvande aktningsvärda fruntimmer inom ståndspersonsklassen”.

Brummerska Hemmet fungerar än idag på adressen Baggbölevägen 109. Vårdverksamheten och personalen övergick 2013 till Folkhälsan Syd Ab.

Idag värnar stiftelsen om en bredare verksamhet till förmån för ett mycket större antal åldringar, med tyngdpunkt på hälsa och välmående.