Ansökningar

Vi vill påminna om att vi under september månad vill ha in redogörelse hur hösten 2022  beviljade medel har använts. Du hittar redovisningsblanketten här nedanför. Vi kan endast ta emot blanketter i pdf format.

Hösten 2023 öppnar vi för en ny ansökningsrunda den 1.10 och den är öppen månaden ut. Ansökningsblanketten hittar du här nedanför. Vi beviljar inte nya medel före vi fått in redogörelse över hur eventuellt föregående års bidrag har använts. Om du vill skicka in tilläggsinformation, håll dig då till 1 st A4, och båda sidorna bör skickas in i pdf format.

Styrelsen behandlar samtliga bidragsansökningar och delger beslut inom november månad.  Endast ansökningar under FO-nummer kan beaktas, enskilda personer ombeds söka sig till övriga bidragsgivare.

 

Ansökningsblankett 

Redovisningsblankett 

 

 

Kontakt

Charlotta Rosenlew
040 7206912 (sms)
charlotta.rosenlew@kolumbus.fi

 

Ansökningsblanketterna inlämnas per epost:

charlotta.rosenlew@kolumbus.fi,  copy

sari.lilius@gmail.com eller per post

Charlotta Rosenlew c/o
Stiftelsen Brummerska Hemmet
Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors