Ansökningar

Stiftelsens styrelse har den 16.11. tagit del av samtliga 43 inkomna bidragsansökningar. Se närmare under notiser. Vi har meddelat samtliga ansökare om utfallet. 

Över beviljade medel och deras användning förväntas redovisning  senast inom september 2023.

 

Ansökningsblankett 

Redovisningsblankett 

 


 


 

Kontakt

Charlotta Rosenlew
040 7206912
charlotta.rosenlew@kolumbus.fi

 

Ansökningsblanketterna inlämnas per epost:

charlotta.rosenlew@kolumbus.fi,  copy

ikrogerustherman@gmail.com eller per post

Charlotta Rosenlew
Stiftelsen Brummerska Hemmet
Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors