UNDER OKTOBER MÅNAD KAN DU SÖKA OM PROJEKTMEDEL

05.10.2019 kl. 18:11
Stiftelsen lediganslår medel för åldersrelaterade projekt

 

 

STIFTELSEN LEDIGANSLÅR MEDEL  FÖR ÅLDERSRELATERADE PROJEKT

Ansökningstiden är oktober månad

 

Understöd kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som befrämjar svenskspråkiga åldringar. För närmare information angående vårt syfte se www.brummers.fi/stiftelsen.

 

Vi emotser ansökningar för större enhetliga projekt, med betoning på

-åldringarnas funktionsförmåga

-kulturella aktiviteter och

-personalfortbildning

Projekten kan vara ett- eller fleråriga.

 

Styrelsen behandlar alla ansökningar. 

Vi hoppas på klart definierade målsättningar och understöder  gärna aktörer med redan etablerade samarbetspartners inom sitt område,  med ett brett och fungerande kontaktnät.

 

För ansökningsförfarande och redovisning av redan beviljade medel  se www.brummers.fi/ansökningar .

Beslut över beviljade medel delges inom november månad.