Stiftelsen lediganslår bidrag att sökas

27.09.2020 kl. 20:16
Tid för ansökan är 1.10-6.11.2020

Vi emotser ansökningar för större enhetliga projekt, med betoning på

-åldringarnas funktionsförmåga

-kulturella aktiviteter och

-personalfortbildning

Projekten kan vara ett- eller fleråriga.

För ansökningsblankett, se ansökningar.

Asökan skickas in per epost till

charlotta.rosenlew@kolumbus.fi cc

h.w.soderstrom@gmail.com

senast den 6.11.2020

Styrelsen meddelar eventuella bidragsmottagare inom november månad.