BEVILJADE UNDERSTÖD

21.11.2020 kl. 14:11
Stiftelsen mottog glädjande många välmotiverade ansökningar

Styrelsen för Stiftelsen Brummerska hemmet mottog inom utsatt ansökningstid ansökningar för ett totalbelopp om dryga 162.000 euro fördelade på 30 aktörer.

Styrelsen beslöt på sitt möte den 16 november  bevilja 12 st aktörer totalt dryga 52.000 euro, främst för att stöda äldre personers kunnande och användande av informations- och kommunikationsteknologi , samt projekt med syfte att förbättra äldre personers fysiska och psykiska välmående.

Förutom dessa anslag beviljade styrelsen

45 000 euro för projekt Träna

25 000 euro för aktiviteter som stöder invånarnas sociala trivsel och funktionsförmåga vid Brummerska Hemmet i Baggböle och

50 000 euro Folkhälsan Välfärd för upprätthållande av en säker vardag för både invånare och personal vid Brummerska Hemmet i Baggböle.