Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

BEVILJADE UNDERSTÖD

16.11.2021 kl. 19:51
Glädjande många ansökningar för fina projekt

Inom utsatt tid (oktober 2021) mottog stiftelsen totalt 32 ansökningar till ett totalbelopp om dryga 260.000 euro.

Styrelsen tog beslut i bidragsfrågan den 11.11.2021 och beslöt bevilja 21 projekt understöd för ett totalbelopp om 66.980 euro. Understöden fördelar sig på följande områden

IT relaterade projekt 36 %, fysiska aktiviteter 22 %, sociala kontakter 17 %, övriga aktiviteter/workshops 8 %, innovationer/nytänk 7 %, kultur och scenkonst 4 %, övrigt 6 %

Förutom dessa anslag beviljade styrelsen 30.000 euro för projekt Träna och 25.000 euro för aktiviteter som stöder invånarnas sociala trivsel och funktionsförmåga vid Brummerska Hemmet i Baggböle.