Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

VI HAR ÖPPNAT ÅRETS ANSÖKNINGSRUNDA

03.10.2022 kl. 10:05
Lämna in din ansökan inom oktober månad

Stiftelsen Brummerska Hemmet sr. lediganslår bidrag för åldersrelaterade projekt att sökas inom oktober månad.

Se närmare under ansökningar.