Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

BEVILJADE UNDERSTÖD

19.11.2022 kl. 14:57
Bidrag för över 160 000 euro

Beredningsgruppen har tagit del av 43 ansökningar för ett totalvärde om dryga 750 000 euro.

Av dessa ansökningar utgjorde en ansökan cirka hälften av beloppet. En av ansökningarna omfattar ett lite längre utvecklingsprojekt på 1,5 år, dess ansökningsvärde utgjorde 180 000 euro. 25 000 euro utgjordes av ett understöd riktat specifikt till verksamheten vid Stiftelsens egna utrymmen i Baggböle och dess invånares välmående. Med dessa excluderade utgjorde snittbeloppet per ansökning 5 000 euro.

 

I år har vi mottagit glädjande många ansökningar som omfattar personalfortbildning, och ansökningar där målsättningen är att underlätta för personalen i dess vardag. Vi har också mottagit flera ansökningar som stöder klienternas funktionsförmåga vid de olika äldreboendena. Vi kan se att det finns många olika sätt att inspirera till rörelse och stödjer gärna denna form av verksamhet. Redan i några år har stiftelsen understött projekt med målsättning att hjälpa de äldre med olika digitala utmaningar. 

 

Vi har delat in ansökningarna  i fem kategorier 1) livskvalitet, 2) funktionsförmåga, 3) välbefinnande/kulturaktiviteter, 4) personalfortbildning och 5) övrigt.

 

På sitt möte den 16.11.2022  har styrelsen tagit beslut om samtliga ansökningar. Det totala beviljade beloppet uppgår till 90 538 euro fördelat på följande kategorier

Livskvalitet 42 400

Funktionsförmåga 11 900

Välbefinnande/kulturaktiviteter 500

Personalfortbildning  35 738

Övrigt 0,00

Gruppen personalfortbildning inkluderar 7 738  euro för ett nytt samprojekt mellan Gero rf och Stiftelsen Brummerska Hemmet sr. Bidragets ändamål är att  uppmärksamma det värdefulla arbetet som närvårdarna gör inom äldrevården. Kriterierna för bidraget är att det gäller en vårdare som står för god vård, lyfter yrket, är en god representant för åldringsvården och inger framtidshopp i sin verksamhet (kan också gälla en liten grupp). Förslaget tas fram av enhetscheferna vid de olika Gero hemmen och Geros styrelse lägger sedan fram en rekommendation till Stiftelsen Brummerska Hemmets styrelse för beslut.

Ytterom detta beslöts 25 000 euro tilldelas för verksamheten vid Baggböle. Styrelsen noterade också att Projekt Träna, fas III beviljats 50 000 euro för 2023.

 

Den totala summan bidrag uppgår till 165 000 euro.

 

Beredningsgruppen utgjordes av Iselin Krogerus-Therman, Leif Jakobsson och ordförande Charlotta Rosenlew. Styrelsen tog del av samtliga ansökningar.